top of page

งานเชื่อม

เป็นงานยึดชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เรามีบริการเชื่อม Tig Welding โดยบุคลากรชำนาญการด้านการเชื่อมโดยเฉพาะ วัสดุในงานเชื่อมประกอบไปด้วย อลูมิเนียม เหล็ก และ เหล็กแสตนเลส ในงานเชื่อมนั้นเราสามารถนำมาบูรณาการเข้ากับชิ้นงานที่มาจากการผลิตแบบอื่นได้

งานเชื่อม คืออะไร

งานเชื่อม (Welding) คือกระบวนการเชื่อมหรือต่อวัสดุตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ทั้งวัสดุที่เป็นโลหะ อลูมิเนียม เหล็ก และสแตนเลส โดยจะหลอมเนื้อวัสดุเข้าด้วยกันด้วยความร้อน แรงดัน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน และปล่อยให้เย็นลงทำให้เกิดการหลอมรวม ซึ่งจะต่างจากการบัดกรีที่ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงาน

 

งานเชื่อมสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น เชื่อมอาร์กด้วยไฟฟ้า และการเชื่อมด้วยแก๊ส ช่างเชื่อมจะต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงาน เพื่อที่จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ

งานเชื่อม (welding).png

กระบวนการเชื่อมนั้นถูกค้นพบระหว่างความพยายามที่จะแปรรูปเหล็กให้เป็นรูปทรงที่มีประโยชน์ เป็นกระบวนการที่ทำกันมาตั้งแต่ในยุคที่นำโลหะมาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในยุคสมัยต่างๆ ทำให้กระบวนการเชื่อมได้ถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานมากขึ้น ในปัจจุบันจึงมีกระบวนการเชื่อมไม่น้อยกว่า 40 ประเภท

งานเชื่อมเป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การไหม้ ไฟฟ้าช็อต การสูดดมสารพิษ หรือสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตโดยตรง เพราะฉะนั้นช่างเชื่อมต้องอาศัยทักษะในการทำงานค่อนข้างสูง ฝึกฝนเรียนรู้ และเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะเปลี่ยนวัสดุที่แข็งแรงที่สุดบางส่วนมาเป็นรูปทรงและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ ความใส่ใจในรายละเอียดเป็นสิ่งที่ทำให้ช่างเชื่อมนั้นทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 

ประเภทของงานเชื่อม

งานเชื่อมสามารถแบ่งประเภทได้มากมาย ซึ่งแบ่งโดยแหล่งพลังงานต่างๆที่ใช้ในการเชื่อม เช่น เปลวไฟจากแก๊ส อาร์กด้วยไฟฟ้า เลเซอร์ ลำแสงอิเล็กตรอน แรงเสียดทาน และอัลตราซาวนด์ จากเริ่มแรกจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 มีกระบวนการเชื่อมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ การเชื่อมหลอม (Forge Welding) ซึ่งใช้ในการเชื่อมเหล็กโดยการให้ความร้อนและการตอก ในขณะที่การเชื่อมอาร์กด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) และการเชื่อมด้วยเชื้อเพลิง (Gas Welding) เป็นกระบวนการแรกๆที่ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตามมาด้วยการเชื่อมด้วยความต้านทาน (Resistance Welding)

 

การเชื่อมนั้นพัฒนาอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพราะต้องการผลักดันให้เกิดวิธีการเชื่อมที่น่าเชื่อถือและราคาไม่แพงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากช่วงสงคราม เทคโนโลยีก็มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทั้งวิธีการเชื่อมแบบ manual และวิธีการเชื่อมแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ในปัจจุบัน

ประเภทของงานเชื่อม.png

การเชื่อมมีอยู่ 4 ประเภทหลักที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน คือ

 

  1. การเชื่อม TIG/GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)

 

เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการเชื่อม เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์กที่ใช้ทังสเตนอิเล็กโทรดในการเชื่อม การเชื่อมประเภทนี้สามารถทำให้คุณภาพของงานเชื่อมเท่าเทียมหรือเหนือกว่ากระบวนการเชื่อมอื่นๆ เพราะเป็นกระบวนการที่ยืดหยุ่น และเกือบไร้ขีดจำกัด เหมาะกับการเชื่อมประกอบ ขึ้นรูปงาน โครงสร้างที่ต้องการความแม่นยำสูง และตัวโลหะที่เชื่อมมีความหนาไม่มาก เป็นการเชื่อมที่ต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงในการทำงาน

 

  2. การเชื่อม MIG/GMAW (Gas Metal Arc Welding)

 

เป็นกระบวนการเชื่อมด้วยการอาร์กรูปแบบหนึ่ง โดยได้รับความร้อนจากการอาร์กลวดเชื่อมอย่างต่อเนื่องกับชิ้นงาน บวกกับแก๊สจากภายนอกที่ถูกจ่ายออกมาเป็นเกราะปกคลุมตามแนวเชื่อม เพื่อป้องกันการรวมตัวจากบรรยากาศ ทำให้โลหะร้อนขึ้นจนเชื่อมเข้าด้วยกัน วิธีนี้ต้องใช้แรงดันคงที่และพลังงานกระแสตรง ใช้เชื่อมในอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงแผ่นและท่อเจาะขนาดใหญ่

 

  3. การเชื่อมไฟฟ้า SMAW (Shield Metal Arc Welding)

 

การเชื่อมประเภทนี้ จะหลอมละลายชิ้นงานจากความร้อนโดยศักย์ไฟฟ้า จนชิ้นงานเกิดเป็นบ่อหลอม หลังจากนั้นจะเติมขดลวดโลหะในลวดเชื่อมเข้าไป หลอมรวมกัน จนทำให้ชิ้นต่อเข้าด้วยกัน มักใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก และในอุตสาหกรรมแปรรูป เชื่อมเหล็ก ไม่สามารถใช้วิธีนี้กับงานโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อย่าง ทองแดง และอลูมิเนียม

 

  4. การเชื่อมฟลักซ์ FCAW (Flux Cored Arc Welding)

เป็นการเชื่อมที่ได้รับการพัฒนามาจากการเชื่อมแบบ Shield Welding เป็นการเชื่อมไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ มักใช้ในโครงการก่อสร้าง เนื่องจากมีความเร็วในการเชื่อมสูงและพกพาสะดวก เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งหรือภายใต้เครื่องดูดควันระบายอากาศ เพราะปริมาณควันและไอที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเชื่อมค่อนข้างเยอะ

งานเชื่อม TIG / GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)

 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การเชื่อม TIG / GTAW เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นกระบวนการที่เกือบจะไร้ขีดจำกัด ด้วยวิธีการอาร์กที่ใช้ทังสเตนอิเล็กโทรดในการเชื่อม โดยบริเวณบ่อหลอมจะมีแก๊สเฉื่อยอย่าง อาร์กอน หรือฮีเลียม ปกคลุมเพื่อป้องกันบ่อหลอมจากการปนเปื้อนหรือทำปฏิกิริยากับบรรยากาศรอบข้าง ในการเชื่อมจะใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นให้แก๊สที่ปลายทังสเตนอิเล็กโทรดกลายเป็นไอออน และทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านระหว่างทังสเตนอิเล็กโทรดและบ่อหลอมเห็นเป็นลำพลาสมา

การเชื่อม TIG / GTAW นิยมนำมาใช้ทำอะไร?

 

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aircraft Industry) สร้างการเชื่อม TIG นี้ขึ้นเพื่อเชื่อมแมกนีเซียมในช่วงศตวรรษที่ 1930 และ 1940 การเชื่อมชนิดนี้สามารถใช้กับโลหะได้มากกว่ากระบวนการเชื่อมประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นที่นิยมในวงการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสากรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และจักรยาน ร้านซ่อมตัวถังรถยนต์ การเชื่อมงานประติมากรรม รวมไปถึงการเชื่อมงานขั้นแรกของระบบท่อ อีกทั้งยังสามารถใช้ซ่อมบำรุงเครื่องมือต่างๆที่ทำจากอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม นิยมใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะบาง ทำจากสแตนเลส และกลุ่มโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ 

ข้อดีของการเชื่อม TIG / GTAW

 

ข้อดีของการเชื่อมประเภทนี้คือ สามารถควบคุมปริมาณความร้อนและค่าแอมแปร์ได้อย่างแม่นยำ โดยการใช้สวิตช์ควบคุมระยะไกลด้วยเท้าหรือนิ้วโป้ง เครื่องเชื่อม TIG นั้นมีลักษณะบาง ทำให้ช่างเชื่อมสามารถควบคุมได้อย่างคล่องแคล่วเป็นผลดีสำหรับชิ้นงานที่มีการออกแบบรายละเอียดหรือต้องการเส้นโค้งบนชิ้นงาน เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับงานเชื่อมได้หลากหลาย เนื่องจากไม่ต้องใช้ฟลักซ์และสามารถผลิตเม็ดบีดสำหรับการเชื่อมได้ รอยเชื่อมจึงสะอาดและไม่มีตะกรัน แข็งแรงและไม่ผุกร่อนง่าย ทนต่อการกัดกร่อนและเหนียวกว่าแนวเชื่อมที่ได้จากกระบวนการอื่นๆ

การเชื่อม TIG นั้นต้องใช้โฟกัสในระดับสูง โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างมือและตา จึงจำเป็นต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์ในการเชื่อม ซึ่งหากสนใจในงานเชื่อมสามารถติดต่อทางเราได้ บริษัท มิตรดี อินดัสทรี จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในงานผลิตและออกแบบ งานเชื่อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ งาน CNC งานกัด งานกลึง ทุกชนิด สามารถขึ้นงานสำหรับวัสดุ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กสแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง โลหะอื่นๆ และพลาสติก ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้ทีมงานคุณภาพของเราใส่ใจในความละเอียดอ่อนของงานแต่ละประเภท มีความมุ่งมั่นที่จะบริการฉันญาติมิตร และยึดมั่นในความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่ง

หากสนใจต้องการติดต่อทางบริษัทสำหรับงานเชื่อมโลหะต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่

bottom of page