รับบริการงานกลึง CNC

เป็นงานตัดเฉือนวัสดุในรูปแบบทรงกระบอก หรือ ทรงกลมเป็นบางส่วน โดยมีแกนการตัดเฉือนอ้างอิงเป็น แกนรอบวงกลม รัศมีวงกลม และ แกนยาว ใช้ในงานขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีรูปทรงสมมาตรในแกนวงกลม

เราสามารถขึ้นงานกัดสำหรับวัสดุ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กแสตนเลส ทองเหลือง ทองแดง โลหะอื่นๆ และ พลาสติกวิศวกรรม ได้ ส่วนใหญ่ด้วยตลาดเคลื่อน +/- 0.03 mm และสามารถขึ้นงานที่มีความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดกว่านี้ได้ตามแต่กรณีของแต่ละชิ้นงาน โดยขนาดขอบเขต เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว ของงานกลึงที่เราผลิตคือ 305 mm x 406 mm ตามลำดับ

งานกลึง คืออะไร

งานกลึง คือหนึ่งในงานพื้นฐานทางวิศวกรรม เป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานในลักษณะทรงกระบอกสมมาตรเป็นหลัก การกลึงเป็นการตัดโลหะโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง และมีดกลึงเคลื่อนที่เข้ามางานด้วยความเร็วสูง นอกจากทรงกระบอกแล้วก็ยังสามารถทำเป็นทรงกลม ทรงกรวย รูกลม และเกลียวได้อีกด้วย โดยวัสดุจำพวกอลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส โลหะต่างๆ และ พลาสติกวิศวกรรม เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้สำหรับงานกลึง ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งรูปแบบของงานกลึงจะประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า งานกลึงปอก งานกลึงเกลียว งานกลึงคว้านรูใน งานกลึงเซาะร่อง งานกลึงตัด เป็นต้น งานกลึงเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ความชำนาญและแม่นยำมากเพราะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ต้องใช้เวลาและอาศัยผู้มีประสบการณ์ในการทำ 

เครื่องกลึง CNC

เนื่องจากงานกลึงต้องใช้เทคนิค ความแม่นยำ และความชำนาญสูง จึงทำให้มีผู้คิดค้นเครื่องจักรกลทั้งแบบควบคุมธรรมดา (Manual) และแบบควบคุมอัตโนมัติอย่าง เครื่องกลึง CNC (CNC Lathe) เพื่อมาใช้ในการกลึงให้ได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเครื่องกลึง CNC จะทำงานโดยผ่านการใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมทั้งการเคลื่อนที่ของส่วนต่างๆ

เครื่องกลึง CNC คือเครื่องที่เหมาะกับการกลึงงานโดยใช้การเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมงานที่มีความละเอียดสูง เพื่อให้ชิ้นงานออกมาได้มาตรฐานตามแบบที่วางไว้อย่างแม่นยำและได้คุณภาพที่คงที่ ขนาดเท่ากันทุกๆชิ้น เนื่องจากเป็นการสั่งงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โอกาสผิดพลาดจึงต่ำมากๆ หรือไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นเลย อีกทั้งยังสามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วในปริมาณมาก ลดแรงงานในการผลิต ประหยัดเวลาการตรวจสอบ และสามารถควบคุมอัตราการผลิตได้โดยช่วยในการวางแผนการผลิตและการเก็บสต็อกชิ้นงาน มากไปกว่านั้นเครื่องจักรชนิดนี้สามารถกลึงชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้มากกว่าเครื่องแบบควบคุมธรรมดาอีกด้วย
 

ประเภทของงานกลึง

งานกลึงจากเครื่อง CNC มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ต้องการผลิต ซึ่งจะมีความละเอียดแม่นยำของขนาดชิ้นงาน และผิวของชิ้นงานก็มีคุณภาพดีเช่นเดียวกัน โดยงานกลึงแต่ละประเภทจะมีลักษณะวิธีการกลึงแตกต่างกันออกไป ดังนี้

   1. งานกลึงปาดหน้า

เป็นการกลึงเพื่อควบคุมความยาวและผิวของชิ้นงาน โดยการปาดผิวหน้าตัดของชิ้นงานออก ชิ้นงานจะหมุนและมีดกลึงจะเคลื่อนที่เข้าออก เพื่อปาดผิวหน้าและควบคุมความยาว

   2. งานกลึงปอก

 

ถือว่าเป็นความสามารถพื้นฐานของเครื่องกลึง เป็นการกลึงตามแนวขนานเพลาจับยึดของเครื่องกลึง โดยเป็นการกลึงปอกภายนอก เพื่อให้เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานมีขนาดเล็กลง

   3. งานกลึงเกลียว

การกลึงเกลียวนั้นจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการกลึงปอก แต่ผิวงานจะแตกต่างจากงานกลึงปอก โดยผิวงานเป็นเกลียวมีลักษณะเป็น สันหรือร่อง ในลักษณะวนไปรอบๆแกนงาน มีระยะการวนและระยะห่างของสันหรือร่องที่สม่ำเสมอ โดยเครื่อง CNC จะมีคำสั่งในการกลึงเกลียวโดยเฉพาะ

   4. งานกลึงคว้านรูใน

การกลึงคว้านรูเป็นวิธีที่ใช้กันมากในการคว้านรูให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและอยู่ในระดับที่ต้องการ ซึ่งการเจาะด้วยดอกสว่านเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมระดับที่ต้องการได้ โดยเครื่อง CNC นั้นสามารถใช้มีดกลึงขนาดเล็กในการสอดเข้าไปในรูเพื่อกลึงชิ้นงาน

   5. งานกลึงเซาะร่อง

การกลึงเซาะร่องส่วนใหญ่จะทำด้วยวิธีการตัดรอบเดียวซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในกรณีที่ความลึกของร่องมากกว่าความกว้างของมีด จะต้องใช้วิธีการกลึงหยาบร่องกว้าง ได้แก่ การกลึงทิ่มหลายรอบ การกลึงไล่ระดับ และการกลึงขึ้นรอบ เพื่อให้ได้ร่องที่ต้องการ

   6. งานกลึงตัด

การกลึงตัดมักเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับชิ้นงาน มักจะทำในเครื่องจักรแบบป้อนแท่งชิ้นงานที่ต้องการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเครื่องมือแบบหนึ่งและสองคมตัดเป็นตัวเลือกสำหรับงานกลึงตัดรูปแบบต่างๆ 

งานที่เหมาะกับการใช้เครื่องกลึง CNC

งานที่เหมาะกับการใช้เครื่องกลึง CNC คืองานที่ต้องการความละเอียดสูง ผลิตในจำนวนมาก และมีความเหมือนกันในทุกชิ้นงาน ยกตัวอย่างเช่น

  • งานในอุตสาหกรรมการสร้างอะไหล่รถยนต์ ที่มีลักษณะเป็นเพลากลม

  • งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ขาโต๊ะ ราวบันได

  • งานในอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องบิน

  • งานสถาปนิกและการออกแบบโมเด็มต่างๆ

  • งานชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์

  • งานกลึงชิ้นงานตามสั่งลูกค้า

  • งานสร้างอะไหล่จักรยานยนต์หรือจักรยาน

  • งานสร้างแกนเพลาสำหรับมอเตอร์

  • งานสร้างรูปแบบเพลาอื่นๆ

หากใครที่กำลังสนใจงานกลึงด้วยเครื่อง CNC และกำลังมองหาโรงงานรับกลึงชิ้นงาน สามารถติดต่อทางเราได้ บริษัท มิตรดี อินดัสทรี จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในงานผลิตและออกแบบ งาน CNC งานกัด งานกลึง ทุกชนิด สามารถขึ้นงานสำหรับวัสดุ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กสแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง โลหะอื่นๆ และพลาสติก ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้ทีมงานคุณภาพของเราใส่ใจในความละเอียดอ่อนของงานแต่ละประเภท มีความมุ่งมั่นที่จะบริการฉันญาติมิตร และยึดมั่นในความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่ง