top of page

งานอื่นๆ

เรามีบริการ งานประกอบ งานQC/QA งานตัด งานเจาะ งานพับ งานเก็บรายละเอียดชิ้นงาน รวมถึงงานวิจัยการผลิตอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

bottom of page